Ön a PannonSec Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által működtetett oldalon jár.

Társaságunk  elérhetőségei:
H - 1097 Budapest, Gubacsi út 30.
ugyfelkapu@pannonsec.hu
www.pannonsec.hu 

A honlap üzemeltetése, fejlesztése 
Amikor Ön felkeresi az oldalainkat, olvassa, letölti az általunk közzétett tartalmakat önként hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi adataihoz hozzáférjünk:
Az Ön által használt IP cím, a látogatásának időpontja, a meglátogatott oldalak címe, a honlapunkon korábban a meglátogatott oldal címe, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző program adatai.Az adatait azzal a céllal kezeljük, hogy honlap és a szolgáltatásaink működését ellenőrizni tudjuk, 
Ezáltal tudjuk javítani az egyes tartalmakat, funkciókat, illetve kiszűrni a visszaéléseket. 

A honlapon elérhető szolgáltatásokAmennyiben a honlap által kínált szolgáltatásokat is használni kívánja, további adatokat kell megadnia. Erre szintén nem kötelezi senki, önként járul hozzá az adatkezeléshez, akkor is, amikor:§  feliratkozik a hírlevélre§  hozzá szól a bejegyzésekhez,  megosztja az oldal tartalmait§  feliratkozik munkaerő toborzó felületünkre,   feliratkozik a képzési és tanácsadó aloldalunkra 

Sütik (cookie-k) kezelése!Az oldalon a következő okokból használunk cookie-kat:
felhasználói munkamenet tárolására,
az oldalunk ismertségének növelése,
statisztikák gyűjtésére.

A munkamenetet egyszerűsítő sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az erke.hu ó weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.Az oldalunk népszerűsítése (kereső reklámozás) érdekében Google Adwords szolgáltatást használunk. Ez a szolgáltatás sütiket (cookie-kat) használ abból a célból, hogy mérni tudjuk az AdWords hirdetések hatékonyságát. Google Adwords működéséhez kapcsolódó süti tárolási időtartama 30 nap. A Google Analitycs szolgáltatást a honlapunk használatának részletesebb elemzésére használjuk. Ez a szolgáltatás is sütiket (cookie-kat) használ. A Google Analitycs által használt sütiket 6 hónapig tárolják.A sütik által tárolt információkat (beleértve a Érintett IP-címét) a Google Inc. az Egyesült Államokban működő szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat.A Google Inc. az alábbi felületen közli az Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételeket (ez tartalmazza a cookie- kezelésének, letiltásának leírását is): https://policies.google.com/privacy?hl=huA bejegyzések Facebookon történő megosztása sütik használatát igényli. A Facebook felhasználási feltételeit és adatvédelmi szabályzatát a következő felületen érheti el. https://www.facebook.com/policies?ref=pf.


Ismerje meg az adatainak védelméhez fűződő jogait!  

Hozzáférés jogaÖn tájékoztatást kérhet tőlünk a személyes adatainak kezeléséről. Kérésére 25 napon belül írásban tájékoztatjuk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.Helyesbítés és törlés jogaÖn írásban kérheti a személyes adatainak (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Kérésére a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb két héten belül visszajelzést küldünk. Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb két héten belül válaszolunk.Tiltakozás jogaÖn tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését is tőlünk.Adatok hordozhatóságának jogaÖn írásban kérheti a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatainak rendelkezésre bocsátását. Az adatait széles körben használt, géppel olvasható formátumban 30 napon belül kaphatja meg.Az adatkezelés korlátozásához való jogÖn jogosult arra, hogy kérésére az korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
ha vitatja a személyes adatok pontosságát,
ha az adatkezelés jogellenesnek találja, de ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
ha nekünk már nincs szükségünk a személyes adatara az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen. Ebben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapíthatóvá válik, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
 Adatbiztonsági intézkedésekA személyes adatokat internetszolgáltató szervere a BIX-ben (Budapesti internetelosztó központ) tárolja. A biztonsági mentéseket a szolgáltató Budapesten és Szegeden is tárolja.A regisztrációs és partnerkereső szolgáltatásaink felhő alapúak, amelyek biztonságáról a Google Inc. gondoskodik. Erről bővebb tájékoztatást találhat ezen az oldalon: https://policies.google.com/privacy?hl=huA hírlevél feliratkozási adatokat a Webgalamb hírlevél szolgáltató tárolja. Az adatkezelés biztonságáról bővebb tájékoztatást találhat a következő oldalon: http://ens.hu/adatkezeles Jogérvényesítési lehetőségekAz Ön személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztató és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzuk fel. Ha úgy érzi, hogy megsértettük a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges sérelmére közösen találhassunk megoldást! Amennyiben mégis panaszt szeretne tenni, vagy segítségre van szüksége az igényének érvényesítéséhez, jogában áll a felügyeleti hatósághoz fordulni:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságcím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.telefon: +36-1-391-1400;email: ugyfelszolgalat@naih.huJogos igényét polgári peres eljárásban is érvényesítheti. Keresetét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék felé nyújthatja be.